alt

Ze względu na przeznaczenie dźwigi dzielą się na:

 

  • towarowe

  • osobowe

  • budowlane

  • szpitalne

  • towarowo-osobowe

  • towarowe małe.

 

Niezależnie od typu i przeznaczenia każdy dźwig ma podstawowe parametry, do których należą:

  • udźwig

  • wysokość podnoszenia

  • prędkość jazdy kabiny.

 

Udźwig – to największa dopuszczalna masa ładunku, jaką można obciążyć kabinę. Udźwig podaje się w kilogramach i liczbie osób pod warunkiem, że jedna osoba waży 75 kg.

 

Wysokość podnoszenia – odległość pomiędzy najniższym i najwyższym punktem. Podawana jest w metrach.

 

Prędkość jazdy kabiny – maksymalna prędkość, z jaką kabina może poruszać się między punktami podawana w m/s.

 

Niektórzy producenci dźwigów budowlanych podają grupę natężenia pracy. Jest to parametr, który zależy od klasy wykorzystania (zależy od liczby cykli pracy w jednostce czasu) i klasy obciążenia (zależy od współczynnika względnego). Normy na grupy natężenia pracy dla urządzeń oznaczane są symbolami: A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8, a grupy dla mechanizmów roboczych symbolami: M1-M2-M3-M4-M5-M6-M7-M8.

 

Wszystkie te parametry zaznaczone są w dokumentacji technicznej dźwigu. Obowiązkiem operatora jest zapoznanie się z nimi przed przystąpieniem do obsługi urządzenia.